PSZ

Device status prediction / Predikce stavu zařízení

Využití pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Postup:

- Kontrola dat

- Popis vstupních dat a jejich charakteru

- Analýza vzájemných vztahů mezi daty

- Predikce

- Simulace

- Modely pro určení vhodného druhu údržby, frekvence údržby apod.

Přínos:

Stanovení limit pro zařízení (např. zbytková tloušťka stěny, tlaky, teploty,...)

Provozovatel dostane odhad roku překročení limity E a zjištění pravděpodobnosti překročení této limity sloužící:

- Plánování preventivních oprav

- Plánovaní podrobných prohlídek

- Plánování doplňujících zkoušek

- Informace o času zahájení pravidelného monitorování

- Zkrácení intervalů mezi technickými průzkumy a vizuálními kontrolami