HTHA

Heat Temperature Hydrogen Attack / Vysokoteplotní vodíkové napadení

Napadení vodíkem při vysoké teplotě, je forma poškození běžně pozorovaná u ocelí vystavených vysokotlakému vodíku při zvýšených teplotách. K poškození dochází, když atomy vodíku difundují do ocelí, reagují s uhlíkem a uvnitř materiálu tvoří metan. Tento plynný metan nemůže difundovat z kovu a shromažďuje se v dutinách pod vysokým tlakem a iniciuje trhliny v oceli (mikropraskání).

Toto poškození vede ke ztrátě pevnosti v tahu a houževnatosti. Ještě důležitější je, že může způsobit katastrofální selhání bez předchozího varování, zejména pokud k němu dojde ve svaru.

Pokud je ocel vystavena velmi horkému vodíku, pak vysoká teplota umožňuje molekulám vodíku disociovat a difundovat do slitiny jako jednotlivé atomy.

Pro zjištění a vyhodnocování používáme více ultrazvukových technik. Systém zahrnuje průmyslově uznávané techniky a navíc doplňkovou technologii Phased Array & TOFD pro další vyhodnocení a charakterizaci podezřelých poškození.

Nutná podmínka pro zjištění korozních trhlin je, aby technik měl zkušenosti s touto metodou, protože výsledky obdržené z měření mají jiný vyhodnocovací obraz než u výrobních vad. Je nutno je správně interpretovat.