GW - LRUT

Guided Waves (Long Range Ultrasonic Testing) / Ultrazvukové testování s dlouhým dosahem

LRUT je měření, provedením ultrazvukového skenování potrubí za účelem detekce ztráty materiálu (vnitřní a vnější) v důsledku koroze, eroze a detekce mechanického poškození, důlkové koroze nebo jiného procesu degradace na potrubí.

LRUT Method - nachází široké uplatnění v chemických, petrochemických závodech, rozvodech tepla a v jiných provozech.

LRUT zajišťuje :

- 100% kontrola stěny potrubí

- měření za provozu

- detekce koroze pod izolací

- detekce nepřístupného potrubí - vedoucí přes silnice, železnice, vodní toky, v kanálech, zalitých v betonu, umístění nad zemí apod.

- rozměry potrubí od 2" do 60"

- velký dosah měření

- měřený reálný dosah až 60m od nasazení měřícího přístroje