PEC

Pullsed Eddy Current / Pulsní vířivé proudy

MĚŘENÍ ZBYTKOVÉ TLOUŠŤKY MATERIÁLŮ

RYCHLÝ SCREENING STAVU ZAŘÍZENÍ

POTRUBÍ, NÁDRŽE, OBJEKTY

MĚŘENÍ ZA PROVOZU, MĚŘENÍ PŘES IZOLACI, ZA VYSOKÝCH TEPLOT

PEC je elektromagnetická metoda využívající pulsní vířivé proudy, která dovoluje detekci, monitoring a měření potrubí, nádrží, komínů, přivaděčů, vodojemů a jiných zařízení z feromagnetických materiálů.

PEC technologie nepotřebuje přímý kontakt sondy a materiálu.

- používáme metodu PEC (Pulsed Eddy Current) metodu, která využívá pulsní vířivé proudy.

- používáme vybavení a know-how SONOPEC

- měření za provozu zařízení

- měření koroze, monitoring zařízení, měření přes izolaci, měření tloušťky

- rychlé měření - protože není potřeba upravovat povrch před měřením

- zjišťujeme průměrnou zbytkovou tloušťku zařízení např. potrubí, nádrží a zařízení

- zjišťujeme korozní úbytky touto plošnou metodou

- rychlé a efektivní určení stavu zařízení

- neměříme bodovou hodnotu, ale plošný průměr pod sondou

PARAMETRY MĚŘENÍ A ZAŘÍZENÍ

- detekce tloušťky materiálu je od 2 - 70 mm

- tloušťka izolace do 200 mm

- teplota objektů do 500°C

- průměr potrubí - od 2"

- přesnost měření +- 5% (max. 10%)

- teplota prostředí 0 - 50°C

- bateriový zdroj energie

POUŽÍVÁME ROBOTICKÝ MANIPULÁTOR

NENÍ NUTNO STAVĚT LEŠENÍ

MĚŘENÍ TĚŽKO DOSTUPNÝCH MÍST

- s jeho pomocí provádíme měření i na špatně dostupných místech.

SESTAVÍME ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

ZÍSKÁME MAPY KOROZE, MAPY ZBYTKOVÝCH TLOUŠTĚK STĚN

- výsledky v .xls formátu

LZE ZPRACOVAT MODEL STATICKÉHO NAMÁHÁNÍ

- z naměřených hodnot lze vytvořit model napětí