O nás

NOVING OK je firma zabývající se screeningovou kontrolou potrubí a zařízení. Našimi metodami zjistíte velice rychle stav zařízení.

Zabýváme se prováděním měření na zjištění koroze a zbytkové tloušťky materiálu u potrubí a jiných zařízení jako jsou nádrže, komíny, tanky.

Měření provádíme již od roku 2015 a máme za sebou desítky projektů a realizací v různých průmyslových odvětvích.

Praktické zkušenosti nám umožní nalézt spolu s Vámi nejlepší řešení.

Při měření využíváme nejnovějších screeningových metod používaných pro detekci zbytkové tloušťky a koroze.

Jsou to především metody PEC a LRUT.

Měření provádíme i na nepřístupných místech s použitím manipulátoru.

Jsme schopni sestavit korozní mapu potrubí a zařízení, ve vztahu ke zbytkové tloušťce.

Výsledek Vám ukáže stav a ukáže nutnost Vašeho dalšího rozhodnutí o nutnosti opravy, či možnosti dalšího provozování.

Provádíme statické výpočty a modelování napětí.

V konečném důsledku ušetříte finance a zjistíte pravděpodobnost poruchy zařízení.

Jsme schopni Vám poradit a zvolit nejlepší způsob diagnostiky tak, aby konečný výsledek obsahoval maximum informací.

Na základě sběru dat nabízíme i možnost predikce vývoje stavu zařízení v čase pomocí simulačních modelů a statistických metod.