ECA

Eddy Current Array / Detekování trhlin svarů

Inspekční technika pro detekování trhlin v uhlíkových ocelích, nádržích a tancích.

Jednotka sondy s flexibilní hlavicí pro minimalizaci efektu zvednutí při zesílení svaru a umožňující kontrolu jedním pohybem.

Sonda pro inspekci tupých a svarů.

Sonda pro koutové svary.

Okamžitě viditelné výsledky při kontrole.