BTI

Boiler Tube Inspection / Kontrola trubek spalovacích kotlů

Nabídka služeb pro inspekce trubek s výstupem podrobné mapy poškození.

Naše služby využívá farmaceutický, petrochemický a energetický průmysl.

Specializujeme se na vířivé proudy a ultrazvukové techniky pro železné i neželezné trubky.

Používáme tyto techniky:
Testování vířivými proudy (ECT):

Toto je nejběžnější technika používaná pro kontrolu neželezných trubek. Tato technologie je velmi spolehlivá a dokáže určit stav trubky, ve vztahu k obecnému zmenšení stěny a přítomnosti místních defektů, jako jsou důlky a praskliny s vysokou pravděpodobností detekce při použití správných sond.


Remote Field Testing (RFT): Jedná se o rychlý spolehlivý screeningový nástroj pro hodnocení stavu železných trubek (uhlíková ocel, feritická nerezová ocel a Duplex).

Pracuje obvykle při velmi nízkých frekvencích (100 Hz až 1 kHz) a velmi vysokých ziscích signálu       (> 80 dB) může kontrolovat až 12 mm (1/2 palce) trubky z uhlíkové oceli.

IRIS - Internal Rotary Inspection System:

Jedná se o ultrazvukovou techniku ​​pro hodnocení stavu potrubí ze všech materiálů s tloušťkou stěny trubky větší než 1 mm. Tato technologie dokáže přesně změřit zbývající tloušťku stěny v důsledku koroze, eroze, důlkové koroze a opotřebení spojeného s podpěrami přepážek.

Vyžaduje však velmi precizní očištění a je mnohem pomalejší než testovací metody ECT nebo RFT.

PAUT pro kotlové trubky:

Pokročilé aplikace NDT Phased Array Ultrasonics Inspection Boiler Tube Inspection se dnes v mnoha oblastech průmyslu staly téměř normou. Výhodou této technologie nedestruktivního testování je možnost uložit úplný záznam o inspekci pomocí Sonotron NDT ISONIC 3510 s funkcí vizuálního zobrazení "True to Geometry", která zlepšuje interpretaci inspekce.


Pokročilý ultrazvuk Phased Array má oproti konvenčním ručním ultrazvukovým NDT technikám výhodu, protože je možné kontrolovat i obtížné geometrie svarů.


Technologie Phased Array byla také využita k provádění ultrazvukových vyšetření pro hodnocení mechanismů poškození životního prostředí jako jsou HIC, SOHIC, SCC a HTHA.