NDT NOVING

Nedestruktivní testování potrubí a zařízení


Pullsed Eddy Current,   Pulsní vířivé proudy, plošná kontrola tloušťky

Eddy Current Array,  Detekování trhlin svarů, kontrola svarů


Long Range Ultrasonic Testing, Řízené vlny dlouhého dosahu, kontrola potrubí


Boiler Tube Inspection,  Kontrola trubek kotlů a výměníků tepla


High Temp. Hydrogen Attack,  Zjištění napadení vodíkem při vysokém tlaku a teplotě

Device status prediction, Predikce stavu a životnosti zařízení


Magnetic Flux Leakage,  Magnetická kontrola dna zařízení

Inspections of Structures,  Kontroly ocel. konstrukcí, inženýring