MFL

Magnetic Flux Leakage / 3D skenování podlah nádrží

 Skenování dna tanku a mapa dna metodou MFL ukazující korozní stav.

- používáme nejnovější technologie s přidáním 3D skeneru Silverwing Computerized Magnetic Flux Leakage (MFL) Floormap s technologií STARS,

- STARS technologie poskytuje rozlišení mezi defekty horního a spodního povrchu a umožňuje efektivní kontrolu i přes nátěry dna.

- kontrola dna nádrží slouží k prevenci před úniky, poškozením a katastrofickým selháním

- kombinujeme tuto jednotku s doplňkovým kontrolním nástrojem - systém Hand Scan HS 100, který je ideální pro těžko dostupná místa, jako jsou místa přiléhající ke stěně pláště nebo místa pod vnitřním potrubím a v místech křížení desek

Vysoká produktivita a přesnost - softwarově řízený proces mapování podporuje nejúčinnější pokrytí desky dna a pomáhá zajistit, aby byla naskenována maximální plocha za co nejkratší dobu

- systém výrazně zlepšuje detekovatelnost a dimenzování koroze, oproti systémům předchozí generace

- pracuje s přesností vyhodnocení lepší než +/- 5 %.